Serwis

Wszystkie urządzenia  klimatyzacyjne oraz wentylacyjne, wymagają regularnego serwisu. Dzięki serwisowi pracują długo i efektywnie, pozwalając Ci cieszyć się przyjemną atmosferą i uniknąć niespodziewanych awarii.

Zespół naszych doświadczonych pracowników jest do Twojej dyspozycji. Oferujemy jednorazowe wizyty serwisowe oraz kompleksową, stałą, opiekę systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Regularny serwis zagwarantuje nieprzerwane działanie klimatyzacji czy wentylacji, redukując ryzyko awarii do minimum.

Posiadamy certyfikat dla personelu oraz przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

https://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1299&Itemid=1553

https://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1288&Itemid=1544

 

Zakres przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych:

czyszczenie wymiennika ciepła jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

czyszczenie filtra jednostek wewnętrznych

dezynfekcja klimatyzacji (odgrzybianie)

sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej;

sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego

sprawdzenie instalacji elektrycznej

sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odpływu  skroplin;

kontrola i sprawdzenie parametrów jednostek zewnętrznych

sporządzenie protokołów z wykonanych prac

oraz wszelkie inne czynności wymagane dla sprawnego działania serwisowanych instalacji

 

Zakres przeglądu central wentylacyjnych:

kontrola filtrów powietrza

kontrola wymienników ciepła

kontrola nagrzewnic

kontrola pracy przepustnic i ich układów napędowych

sprawdzenie wentylatorów i ich układów napędowych

sprawdzenie systemu drożności odprowadzania skroplin

kontrola pracy elementów automatyki

kontrola i regulacja parametrów pracy automatyki

czyszczenie orz dezynfekcja wewnętrznych elementów komór centrali

czyszczenie łopatek wentylatorów

sporządzenie protokołów z wykonanych prac          

oraz wszelkie inne czynności wymagane dla sprawnego działania serwisowanych instalacji