Wentylacja / Rekuperacja

Wentylacja mechaniczna

Rolą wentylacji mechanicznej jest dostarczanie optymalnej ilości świeżego powietrza do budynku i usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego. W odróżnieniu od wentylacji grawitacyjnej wentylacja mechaniczna charakteryzuje się możliwością regulacji ilości powietrza dostarczanego do budynku niezależnie od warunków atmosferycznych, a wpływ na jej intensywność ma użytkownik systemu. Zaletą systemu wentylacji mechanicznej jest możliwość zastosowania odzysku ciepła, co pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania i zdecydowanie poprawić jakość powietrza i komfort życia.
Zalety wentylacji mechanicznej

 • uzyskanie potrzebnej ilości powietrza
 • niezależność od czynników atmosferycznych
 • możliwość kontroli i regulacji dopływającego powietrza
 • duża skuteczność
 • możliwość odzysku ciepła

Rekuperacja
Rekuperacja to inaczej wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. To prosty, mechaniczny proces odzysku ciepła z powietrza wywiewanego na rzecz powietrza nawiewanego. Dokonuje się on poprzez centralę wentylacyjną zwaną rekuperatorem. Rekuperator to centrala wentylacyjna zaopatrzona w wysoko wydajny wymiennik (np. wymiennik krzyżowy, obrotowy). wentylatory EC zapewniające zmienny przepływ powietrza, filtry skutecznie oczyszczające powietrze, automatycznie sterowany by-pass oraz automatykę dedykowaną do konkretnego urządzenia pozwalającą dostosować pracę instalacji do potrzeb użytkowników. Centrala wykorzystuje wszelkiego rodzaju czujniki takie jak: czujnik temperatury, wilgoci czy CO2. Rekuperator może zostać także sprzężony z urządzeniami dodatkowymi jak dodatkowa nagrzewnica czy klimatyzacja.
Jakie są jej dodatkowe zalety?

 • oszczędność energii
 • filtrowanie powietrza z pyłków
 • sterowanie ilością powietrza nawiewanego i wyciąganego – pełna kontrola nad instalacją
 • wentylacja na żądanie – szybkie przewietrzanie pomieszczeń
 • szybkie usuwanie wilgoci
 • szybkie usuwanie zapachów
 • czyste powietrze – brak roztoczy, wirusów, bakterii
 • możliwość rozbudowania instalacji o funkcje takie jak chłodzenie lub dogrzewanie powietrza
 • rekuperacja może być w pełni automatyczna przy wykorzystaniu czujników CO2 i wilgoci
 • rekuperacja może być podłączona pod instalacje inteligentnego budynku
 • rekuperacja zwiększa wartość i standard budynków i mieszkań